QUY ĐỊNH XỬ LÝ ĐƠN HÀNG

01 QUY ĐỊNH XỬ LÝ ĐƠN HÀNG

 

SenGo bảo lưu quyền sửa đổi Chính Sách này vào bất cứ lúc nào và sẽ công khai rộng rãi trên website để cho Người bán hàng (chủ Shop) tham khảo. Khi Người bán hàng (chủ Shop) tại SenGo ủy quyền cho SenGo thực hiện việc giao/nhận hàng (thông qua các đối tác giao nhận đã được tích hợp sẵn của SenGo trên hệ thống), đồng nghĩa với việc Người bán hàng (chủ Shop) đã có tìm hiểu thông tin, chấp nhận và hoàn toàn đồng ý với tất cả các chi phí, yêu cầu, chính sách, được áp dụng trong phần Chính Sách dưới đây.

  • SGĐH.01  Mặc nhiên đơn hàng được ghi nhận Người bán (chủ Shop) xác nhận còn hàng khi được được tạo từ trên trang SenGo.
  • SGĐH.02 Người bán cần liên hệ Người mua để xác minh thông tin Người mua và thông tin đơn hàng nhằm tăng khả năng đơn hàng thành công.
  • SGĐH.03 Người bán phải chuẩn bị hàng hóa đúng với mô tả và cam kết với Người mua hàng.
  • SGĐH.04 Người bán đóng gói đơn hàng theo đúng quy định của SenGo (Phụ lục 3) và giao cho nhà vận chuyển ngay lần đầu tiên đến lấy hàng
Image Quy định xủ lý đơn hàng
  • SGĐH.05 Người bán phải lưu lại các chứng từ hợp lệ như hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho, vận đơn của nhà vận chuyển, để đối chiếu khi cần thiết.
  • SGĐH.06 Trong trường hợp người bán tiến hành hủy đơn hàng, tùy vào từng lý do cụ thể SenGo sẽ áp dụng các quy định ở mục Chế tài để xử lý các điều khoản có liên quan.

 

* Lưu ý: Nếu Người bán (chủ Shop) không tuân thủ theo những Quy đinh xử lý đơn hàng trên, Người bán (chủ Shop) sẽ chịu trách nhiệm với mọi vấn đề phát sinh.

 

 

 

 

 

TẠO NHANH ĐƠN HÀNG