CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

  CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

SenGo bảo lưu quyền sửa đổi Chính Sách này vào bất cứ lúc nào và sẽ công khai rộng rãi trên website để cho Người bán hàng (chủ Shop) tham khảo. Khi Người bán hàng (chủ Shop) tại SenGo ủy quyền cho SenGo thực hiện việc giao/nhận hàng (thông qua các đối tác giao nhận đã được tích hợp sẵn của SenGo trên hệ thống), đồng nghĩa với việc Người bán hàng (chủ Shop) đã có tìm hiểu thông tin, chấp nhận và hoàn toàn đồng ý với tất cả các chi phí, yêu cầu, chính sách, được áp dụng trong phần Chính Sách dưới đây.

 • SGTT.01  Shop đăng ký tại SenGo sẽ nhận tiền thanh toán đơn hàng qua ví điện tử SenPay.
 • SGTT.02 Mỗi tài khoản của Người bán trên SenGo tương ứng phải kích hoạt một tài khoản ví điện tử SenPay. Người bán dùng một tài khoản ví điện tử SenPay có đăng ký tối thiểu một tài khoản ngân hàng còn hoạt động để nhận tiền. Tên tài khoản ví điện tử SenPay phải trùng với tên tài khoản Ngân hàng.
 • SGTT.03 Từ tài khoản ví điện tử Senpay, Người Bán có thể rút tiền về tài khoản ngân hàng theo quy định hiện hành. Hạn mức rút tiền và phí rút tiền xem chi tiết   tại đây .
Image Quy định xủ lý đơn hàng
 • SGTT.04 SenGo sẽ chuyển tiền vào tài khoản ví điện tử SenPay của Người bán khi thỏa mãn các điều kiện sau:
  1. Tài khoản SenPay của Người bán đã được kích hoạt  
  2. Trạng thái đơn hàng được cập nhật Hoàn tất
  3. SenGo đã nhận được tiền từ nhà vận chuyển
 • SGTT.05  Khi phát hiện các đơn hàng có dấu hiệu vi phạm, tài khoản Shop và tài khoản Ví điện tử SenPay của Người bán có thể bị tạm khóa để phục vụ công tác điều tra.

*Lưu ý: SenGo sẽ không chịu trách nhiệm với những khiếu nại của chủ Shop liên quan đến vấn đề hình thức thanh toán, thời gian thanh toán và các vấn đề phát sinh liên quan đến Chính sách thanh toán. 

 

TẠO NHANH ĐƠN HÀNG