HÀNG CẤM VẬN CHUYỂN

01 HÀNG CẤM VẬN CHUYỂN

Người bán (chủ Shop) bằng việc sử dụng dịch vụ của SenGo, vui lòng tuân thủ không gửi các mặt hàng cấm vận chuyển theo danh sách dưới đây, mọi vận đề phát sinh nếu chủ Shop không thực hiện thì chủ Shop sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trước cơ quan nhà nước, đồng thời tài khoản tạo đơn sẽ bị hạ và ví SenPay liên kết sẽ bị khóa trên hệ thống.

 

DANH MỤC HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN CÓ ĐIỀU KIỆN

(Ban hành theo quy định của đối tác vận chuyển SenGo)

 

SG2B.01                Bưu phẩm, bưu kiện chứa hàng hóa để kinh doanh phải có chứng từ thuế & các chứng từ hợp lệ khác theo quy định của pháp luật.

SG2B.02                Vật phẩm, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc quản lý chuyên ngành phải thực hiện theo quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền.

SG2B.03                Ong, tằm, đỉa, côn trùng phục vụ nghiên cứu khoa học, vật phẩm, hàng hóa dễ hư hỏng, chất lỏng, chất bột đóng gói phải bảo đảm để không hư hỏng, ô nhiễm bưu phẩm, bưu kiện khác.

SG2B.04                Vật phẩm, hàng hóa gửi trong bưu phẩm, bưu kiện sử dụng dịch vụ máy bay phải tuân theo những quy định về an ninh hàng không.

 

DANH MỤC HÀNG HÓA CẤM VẬN CHUYỂN

(Ban hành theo quy định của đối tác vận chuyển SenGo)

 

SG2A.01            Bao gồm các mục đã được quy định theo phụ lục 1A – Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh; phụ lục 1B – Danh mục hàng hóa cấm quảng cáo và phụ lục 1C – Danh mục hàng hóa hạn chế kinh doanh.

SG2A.02            Gậy 3 khúc, dùi cui, côn, dao, súng, lưỡi lê, vũ khí thô sơ, súng phun nước, đèn pin hỗ trợ, đèn Pin tự vệ,...thuộc hàng hóa nguy hiểm (vũ khí) cấm vận chuyển;

SG2A.03            Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;

SG2A.04            Thuốc phiện, các hợp chất từ thuốc phiện, các chất ma túy và chất kích thích thần kinh, các loại hóa chất, tiền chất bị cấm;

SG2A.05             Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách; ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

SG2A.06             Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng. Các loại pháo, vật hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và các chất gây nguy hiểm hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.

SG2A.07             Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử);

SG2A.08             Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm hoặc chưa được phép sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật;

SG2A.09             Thực vật, động vật hoang dã (bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến) thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác và sử dụng;

SG2A.10             Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người;

SG2A.11             Phân bón không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam;

SG2A.12             Giống cây trồng không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái;

SG2A.13             Giống vật nuôi không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống vật nuôi gây hại cho sức khỏe con người, nguồn gen vật nuôi, môi trường, hệ sinh thái;

SG2A.14            Khoáng sản đặc biệt, độc hại;

SG2A.15             Phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường;

SG2A.16             Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam;

SG2A.17             Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng năng, thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen đã bị biến đổi, các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;

SG2A.18             Sản phẩm, vật liệu có chứa amiăng thuộc nhóm amfibole;

SG2A.19             Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài và các giấy tờ có giá trị như tiền;

SG2A.20             Các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim…), các loại đá quí hay các sản phẩm khác được chế biến từ kim khí quí, đá quí;

SG2A.21             Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu;

SG2A.22             Hàng hóa có chứa chất phóng xạ, thiết bị bức xạ hoặc nguồn phóng xạ;

SG2A.23             Rượu các loại;

SG2A.24             Các loại vật phẩm, hàng hóa mà nhà nước cấm/hạn chế lưu thông, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu;

SG2A.25             Gửi vật phẩm, hàng hóa trong thư, ấn phẩm, học phẩm dùng cho người mù (NĐ 142/2004/NĐ-CP ngày 08/07/2004).

SG2A.26             Các loại thuốc dành cho người phải có hóa đơn, giấy phép kinh doanh

SG2A.27             Các sản phẩm khác theo quy định của pháp luật.

TẠO NHANH ĐƠN HÀNG