QUY ĐỊNH XỬ LÝ ĐƠN HÀNG

Các quy định về đền bù hàng hóa do đối tác vận chuyển quy định và tùy theo mức giá trị tiền hàng.
Người bán phải tuân thủ các quy định về hàng hóa được phép kinh doanh theo quy định.
Sengo.vn không chịu trách nhiệm về chủng loại hàng hóa nhưng có trách nhiệm đưa ra các khuyến cáo cho Người bán.
SGĐH.01   
Mặc nhiên đơn hàng được ghi nhận Người bán (chủ Shop) xác nhận còn hàng khi được được tạo từ trên trang SenGo.
SGĐH.02   
Người bán cần liên hệ Người mua để xác minh thông tin Người mua và thông tin đơn hàng nhằm tăng khả năng đơn hàng thành công.
SGĐH.03   
Người bán phải chuẩn bị hàng hóa đúng với mô tả và cam kết với Người mua hàng.
SGĐH.04   
Người bán đóng gói đơn hàng theo đúng quy định của SenGo (Phụ lục 3) và giao cho nhà vận chuyển ngay lần đầu tiên đến lấy hàng
Image
SGĐH.05   
Người bán phải lưu lại các chứng từ hợp lệ như hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho, vận đơn của nhà vận chuyển, để đối chiếu khi cần thiết.
SGĐH.06   
Trong trường hợp người bán tiến hành hủy đơn hàng, tùy vào từng lý do cụ thể SenGo sẽ áp dụng các quy định ở mục Chế tài để xử lý các điều khoản có liên quan.
Tạo Đơn Ngay Đóng