QUY ĐỊNH & CHÍNH SÁCH ĐỀN BÙ

( Các quy định về đền bù hàng hóa do đối tác vận chuyển quy định và tùy theo mức giá trị tiền hàng.
Người bán phải tuân thủ các quy định về hàng hóa được phép kinh doanh theo quy định.
Sengo.vn không chịu trách nhiệm về chủng loại hàng hóa nhưng có trách nhiệm đưa ra các khuyến cáo cho Người bán. )
SGPL4.01 Trường hợp hàng hóa hư hỏng :
Giá trị bồi thường được xác định dựa trên mức độ (%) hư hỏng của hàng hóa do Nhà vận chuyển và Người bán cùng kiểm tra hàng hóa, thỏa thuận và ký vào biên bản đồng kiểm.
Giá trị bồi thường = Chính sách bồi thường đối với đơn hàng cùng loại bị mất mát (Mục 2) * Mức độ (%) hư hỏng của hàng hóa.
SGPL4.02 Miễn trừ trách nhiệm bồi hoàn :
Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm hợp đồng của KH/ Người gửi hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của vật chứa trong bưu gửi.KH/ Người gửi không chứng minh được việc gửi và bị thay đổi, hư hỏng bưu gửiBưu gửi đã được gửi và người nhận không có ý kiến khi nhận bưu gửiBưu gửi, vật chứa trong bưu gửi không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ, bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyềnKH/ Người gửi không thực hiện đúng các qui định về khiếu nại, giải quyết tranh chấp theo luật địnhCác trường hợp bất khả kháng theo qui định của pháp luật
SGPL4.03 VNPost chính sách đền bù :
Đơn hàng COD
 • Đơn hàng >= 3 triệu :
  + Shop không chọn khai giá => Shop được bồi thường 100% giá trị thu hộ của bưu gửi.
  + Shop có chọn khai giá => Shop sẽ được bồi thường 100% theo giá trị khai
 • * Trên 3 triệu:
  + Shop không chọn khai giá => Bồi thường 100% giá trị thu hộ
  + Shop có chọn khai giá => Shop sẽ được bồi thường 100% theo giá trị khai
Đơn hàng NO - COD
 • Đơn hàng >= 3 triệu:
  + Shop không chọn khai giá => bồi thường 80% giá trị của bưu gửi, căn cứ vào: Giá đăng bán của sản phẩm trên Sàn tại thời điểm tạo đơn, Sendo phải cung cấp được đường link sản phẩm kèm giá bán cho VNPost ( hoặc giá đăng bán của sản phẩm trên 3 sàn tương đương Sen Đỏ)
  + Shop chọn khai giá: Bồi thường 100% giá trị bưu gử
 • * Trên 3 triệu:
  + Shop không chọn khai giá => bồi thường 80% giá trị của bưu gửi, căn cứ vào: Giá đăng bán của sản phẩm trên Sàn tại thời điểm tạo đơn, Sen Đỏ phải cung cấp được đường link sản phẩm kèm giá bán cho VNPost ( hoặc giá đăng bán của sản phẩm trên 3 sàn tương đương Sen Đỏ)
  + Shop chọn khai giá => Shop sẽ được bồi thường 100% theo giá trị khai
* Chứng cứ xác nhận giá trị đơn hàng là chứng từ hóa đơn hợp lệ
SGPL4.04 Giao Hàng Nhanh chính sách đền bù :
Đơn hàng có giá trị thu hộ COD thấp hơn 3 triệu đồng: mất hàng đền bù 100% giá trị thanh toán.
Đơn hàng thanh toán Senpay có giá trị =< 3 triệu đồng: mất hàng đền bù 100% giá trị thanh toán,tối đa 3 triệu đồng ( nếu có sơ sở xác minh giá trị bưu gửi).
Đơn hàng có giá trị trên 3triệu đồng và mua khai giá: mất hàng đền bù 100% giá trị thanh toán có mua khai giá (khôngvượt quá 30 triệu đồng).
Đơn hàng Senpay trên 3 triệu đồng và không mua khai giá dựa trên cơsở xác minh giá trị bưu gửi: mất hàng đền bù tối đa 3 triệu đồng.
Đơn hàng COD từ 3 triệu đồng và không mua khai giá: mất hàng đền bù tối đa 1 triệu đồng.
Chứng cứ xác nhận giá trị đơn hàng là chứng từ hóa đơn hợp lệ. Đơn hàng có giá trị thu hộ COD/ thanh toán Senpay đềnbù 100% giá trị đơn hàng
SGPL4.05 Giao Hàng Tiết Kiệm chính sách đền bù :
Đơn hàng có giá trị thu hộ COD/ thanh toán Senpay đền bù 100% giá trị đơn hàng
Chứng cứ xác nhận giá trị đơn hàng là chứng từ hóa đơn hợp lệ.
Người Bán không khai giá hoặc không sử dụng dịch vụ bảo hiểm:
+ Giá trị hàng hóa dưới 3000.000 VNĐ và có đầy đủ hóa đơn: bồi thường tối đa 3.000.000 VNĐ căn cứ trên số tiền thu hộ khai trên hệ thống.
+ Giá trị hàng hóa từ 3.000.000 VNĐ, GHTK bồi thường bốn (04) lần cước phí vận chuyển.
Người Bán có khai giá hoặc sử dụng dịch vụ bảo hiểm:
+ Giá trị hàng hóa dưới 3.000.000 VNĐ: miễn phí bảo hiểm hàng hóa, bồi thường 100% giá trị hàng hóa (tối đa là 3.000.000).
+ Giá trị hàng hóa từ 3.000.000 VNĐ (tối đa là 10.000.000đ) và có đầy đủ hóa đơn: bồi hoàn 100% giá trị hàng hóa khi mất hàng (tối đa là 10.000.000đ).
Lưu ý: Giao Hàng Tiết Kiệm không chịu trách nhiệm bồi thường khi xảy ra mất mát, hư hỏng nếu Người Bán không khai đúng giá trị hàng hóa.
SGPL4.06 Viettel Post chính sách đền bù đơn hàng CÓ sử dụng dịch vụ khai giá :
Đơn hàng sử dụng dịch vụ khai giá Đền bù 100% giá trị được khai giá không cần hóa đơn.Giá trị bảo hiểm tối đa 100triệu (giá trị hàng hóa lớn hơn 100triệu, khách hàng tự mua bảo hiểm hàng hóa). Đơn hàng không sử dụng dịch vụ khai giá
1. Đối với đơn hàng thu hộ (COD)
◾ Có hóa đơn đền bù = 100% giá trị hóa đơn
◾ Không có hóa đơn đền bù = 70% giá trị thu hộ
Lưu ý: Trị giá đền bù không quá 30 triệu.
2. Đơn hàng không thu hộ (không COD)
◾ Đơn hàng trị giá =< 3 triệu.
+ Có hóa đơn đi kèm đền bù=80% giá trị hóa đơn
+ Không có hóa đơnđi kèm=4 lần cước
◾ Đơn hàng trị giá > 3 triệu
+ Có hóa đơn đi kèm đền bù = 50% giá trị hóa đơn
+ Không có hóa đơn = 4 lần cước
Lưu ý: Trị giá đền bù không quá 30 triệu.
SGPL4.08 Ninja Van chính sách đền bù đơn hàng CÓ sử dụng dịch vụ khai giá
Đơn hàng có giá trị thu hộ COD thấp hơn 3 triệu đồng: mất hàng bồi thường 100% giá trị đơn hàng.
Trường hợp này sẽ căn cứ trên số tiên thu hộ khai trên hê thống hoặc hoá đơn bán hàng (không phải VAT)Đơn hàng có giá trị thanh toán từ 3 triệu đồng và không mua khai giá: mất hàng bồi thường tối đa 3 triệu đồng.
Đơn hàng có giá trị thanh toán từ 3 triệu đồng và mua khai giá: bồi thường 100% giá trị khai giá và mức bồi thường tối đa không vượt quá 30 triệu đồng.
Trường hợp khách hàng có chiết khấu hoặc được khuyến mãi giảm giá bằng mã giảm giá hoặc dùng điểm Sen thì phải bồi thường theo giá trị trước khi khấu trừ
Tạo Đơn Ngay Đóng