Quy chế hoạt động

 

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG NGHỆ SEN ĐỎ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------

--------------

 

TP. HCM, ngày 19 tháng 11 năm 2020

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG SÀN GIAO DỊCH

 

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ WWW.SENGO.VN

 

 

 

SenGo là một dịch vụ thuộc sàn thương mại điện tử Sen Đỏ cung cấp về giải pháp vận chuyển đơn hàng và các dịch vụ tiện ích khác cho Nhà Bán hàng.

SenGo là nơi kết nối tất cả các đối tác vận chuyển giao hàng chuyên nghiệp và quy mô tại Việt Nam.

SenGo là nơi Nhà Bán Hàng tạo đơn giao hàng toàn quốc dễ dàng và nhanh chóng. Cung cấp các gói dịch vụ vận chuyển đa dạng, phong phú và nhận hỗ trợ thu hộ tiền hàng toàn quốc kể nhất là các khu vực huyện tỉnh hoặc vùng sâu vùng xa.

Định hướng công ty: Sengo là một dịch vụ của sàn TMĐT Sendo, là giải pháp vận chuyển đa dạng từ các đối tác vận chuyển chuyên nghiệp trên 63 tỉnh thành phủ khắp Việt Nam góp phần hỗ trợ nhà bán hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển để giao hàng hóa đến người nhận hàng. Nhà bán hàng quản lý đơn hàng hiệu quả trong việc tạo đơn nhanh chóng, quản lý cước phí vận chuyển, thời gian giao hàng hay lộ trình của các đơn hàng hoàn trả hoặc đang đi giao. Nhà bán hàng quản lý dòng tài chính dễ dàng và minh bạch.

 

 1. NGUYÊN TẮC CHUNG

 

Sàn giao dịch điện tử Sengo.vn do Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sen Đỏ thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên sàn giao dịch điện tử (gồm có Nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển và Chủ shop/ Khách hàng sử dụng dịch vụ) là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Sengo.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử Sengo.vn và các bên liên quan cung cấp.

Nguyên tắc này áp dụng cho tất cả các thành viên đăng ký sử dụng, tham gia đăng tin tìm thợ hoặc cung ứng dịch vụ được thực hiện trên Website sàn giao dịch thương mại điện tử Sengo.vn .

Các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại sàn giao dịch thương mại điện tử Sengo.vn tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động tuyển dụng thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.

Thông tin nhu cầu dịch vụ và tìm thợ được đăng tải trên Website sàn giao dịch thương mại điện tử Sengo.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm theo quy định của pháp luật.

Hoạt động đăng tin tìm thợ qua Website sàn giao dịch thương mại điện tử Sengo.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người cần tìm việc làm.

Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Sengo.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Sengo.vn.

Sàn giao dịch TMĐT Sengo.vn có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào về Điều khoản và Điều kiện trong nội dung Quy chế này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên website mà không cần thông báo trước. Thành viên vui lòng kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi. Và khi bạn tiếp tục sử dụng website sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

 

 1. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Tên Miền Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử: Sàn giao dịch thương mại điện tử Sengo.vn do Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sen Đỏ phát triển với tên miền Sàn giao dịch là: Sengo.vn (sau đây gọi tắt là: “Sàn giao dịch TMĐT Sengo.vn ” hoặc Sàn giao dịch vận tải Sengo.vn).

Định nghĩa chung:

 

Thành viên trên Sàn giao dịch vận tải Sengo.vn bao gồm:

 • Nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển là các thương nhân tham gia giao dịch với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển trên Sàn giao dịch vận tải Sengo.vn
 • Khách hàng/ Chủ shop/ Người bán hàng/ Người sử dụng dịch vụ: được hiểu là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu cần sử dụng dịch vụ vận chuyển để chuyển hàng hóa từ địa điểm này sang địa điểm khác
 • Thành viên: Bao gồm cả nhà cung cấp dịch vụ và Chủ shop/ Người sử dụng dịch vụ.
 • Hàng hóa: Được hiểu là địch vụ vận chuyển.

 

Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch Sengo.vn là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng tin tìm thợ hoặc tìm việc làm trên website Sengo.vn .

Thành viên phải đăng ký và cần cung cấp các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý sàn TMĐT Sengo.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Eworkee.com.

Khi bạn đăng ký là thành viên của Sengo.vn , thành viên hiểu rằng:

 • Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.
 • Thành viên có thể đăng tin tìm thợ theo đúng quy chuẩn, cam kết của thành viên hợp pháp đã công bố trên sàn.

 

Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Eworkee.com phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch Sengo.vn .

 

 1. QUY TRÌNH GIAO DỊCH

 

1.  Quy trình dành cho Đối tác bán hàng/ Người sử dụng dịch vụ/ Khách hàng

Khi muốn sử dụng các dịch vụ được cung cấp qua Sàn vận chuyển Sengo.vn, đối tác phải tiến hành đăng ký tài khoản/ đăng ký tư vấn ở mục “ Đăng ký tư vấn ”. Sau khi nhận được yêu cầu sẽ có nhân viên hỗ trợ khách hàng từ Sengo.vn liên hệ tư vấn thông tin và đề xuất ký hợp đồng cung ứng dịch vụ.

Chi tiết quy trình tham gia hoạt động, đăng yêu cầu dịch vụ trên Sengo.vn được hiển thị bằng hình ảnh và mô tả cụ thể trong từng hình ảnh như sau:

Bước 1: Truy cập website www.sengo.vn và chọn mục “ Đăng ký tư vấn “ điền thông tin liên hệ từ người yêu cầu;

 

 

Bước 2: Sengo liên hệ tư vấn và đề xuất ký hợp đồng dịch vụ đồng thời cấp cho đối tác bán hàng một tài khoản đăng nhập vào hệ thống để quản trị quá trình giao nhận của shop;

Bước 3: Người bán/ chủ shop chọn mục “Đăng nhập” với tài khoản đã được cấp sau khi ký hợp đồng sử dụng dịch vụ và truy cập vào trang quản trị để sử dụng các tính năng quản trị giao nhận;

 

 

 

Bước 4: Người bán chọn mục “ Tạo đơn nhanh ” và điền thông tin giao nhận (tên người nhận, địa chỉ, số điện thoại,...) và chọn sản phẩm cần giao;

- Ở mục chọn sản phẩm, người bán có thể tạo mới hoặc chọn nhanh trong danh sách “ quản lý sản phẩm” đã tạo sẵn trước đó hoặc tạo nhanh sản phẩm nếu chưa có sẵn.

 

 

 

 

Bước 5: Chọn nhà cung cấp dịch vụ có nhu cầu để tạo yêu cầu và chọn nút “ Lưu đơn hàng ” để gửi yêu cầu đến nhà cung cấp đó thông qua hệ thống Sengo;

 

 

Nhà cung cấp dịch vụ sau khi nhận được thông báo đơn hàng thông qua cổng kết nối API với hệ thống Sengo.vn sẽ điều phối nhân viên nhận hàng theo khu vực liên hệ với người bán thời gian cụ thể nhận hàng đi giao.

Chủ shop/ người bán thông qua hệ thống quản lý đơn hàng sẽ theo dõi quá trình xử lý đơn hàng của nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển thông qua tình trạng đơn hàng được cập nhật tự động trên hệ thống.

 

 

 1. Quy trình dành cho Nhà cung cấp dịch vụ vận tải

Để tham gia cung ứng dịch vụ trên sàn đối tác cần thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Công ty Sen Đỏ và Công ty cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa thương thảo về nội dung hợp tác.

Bước 2: Công ty Sen Đỏ và Công ty cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa ký hết kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ vận tải.

Bước 3: Công ty cung cấp dịch vụ dịch vụ vận tải cung cấp thông tin về hệ thống giao nhận vận chuyển của mình cho Công ty Sen Đỏ.

Bước 4: Công ty Sen Đỏ thực hiện các biện pháp kỹ thuật để đấu nối hệ thống vận chuyển hành hóa của bên đối tác.

Bước 5: Công ty cung cấp dịch vụ dịch vụ vận tải tiến hành cung cấp dịch vụ vận tại cho người bán hàng trên sendo.vn

Bước 6: Công ty Sen Đỏ và Công ty cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa tiến hành đối soát đơn hàng đã cung cấp, giải quyết khiếu nại, bồi thường theo hợp đồng.

 

 1. Chính sách vận chuyển

Dịch Vụ Vận Tải do các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải trực tiếp cung cấp cho Người bán trên cơ sở giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử giữa hai bên. Các đối tác phải cam kết thực hiện đúng yêu cầu hợp đồng. Sengo.vn không tham gia vào quá trình cung ứng dịch vụ/ sản phẩm, Sengo.vn chỉ làm cầu nối giữa bên có nhu cầu và nhà cung cấp. Do đó Sengo.vn sẽ không chịu trách nhiệm cho các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển. Tuy nhiên, Sengo.vn sẽ hỗ trợ hai bên, đặc biệt là khách hàng trong quá trình xử lý tranh chấp phát sinh (nếu có) nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho bên sử dụng dịch vụ.

 1. Quy định đóng gói, thời gian và cước phí vận chuyển

Thời gian vận chuyển và phí dịch vụ sẽ theo giá niêm yết của từng nhà cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên Sengo.vn sẽ hỗ trợ thương thảo với đối tác vận chuyển để có được phí dịch vụ tốt nhất cho người bán. Bảng giá dịch vụ này được niêm yết trên trang chủ website www.sengo.vn mục “ Bảng giá Sengo ”.

Đơn hàng phải được đóng gói, dán nhãn theo quy định SenGo gồm: mã đơn hàng, mã vận đơn, thông tin giao nhận hàng.

Khối lượng tính cước vận chuyển đơn hàng (theo kg) sẽ dựa trên mức khối lượng cao nhất khi so sánh giữa 2 mức: khối lượng thực (cân thực tế ra kg) và khối lượng quy đổi (thể tích đo thực tế các chiều Dài x Rộng X Cao) của kiện hàng sau khi đã đóng gói thành phẩm. Khối lượng quy đổi (kg) = Chiều dài (cm) x Chiều rộng (cm) x Chiều cao (cm)/ 4000

Người bán có trách nhiệm khai chính xác trọng lượng đơn hàng hoặc các chiều dài, rộng, cao sản phẩm trước khi tạo đơn hàng. Đơn hàng có trọng lượng thật cao hơn trọng lượng khai báo sẽ thu phí chênh lệch trọng lượng.

Nhà bán hàng khi tạo đơn hàng sẽ biết được số tiền phải trả khi sử dụng một trong các đơn vị vận tải hàng hóa. Ngoài số tiền phải trả theo công bố trên hệ thống khi tạo đơn hàng vận chuyển Người bán không phải thanh toán thêm phụ phí nào khác. Đối tác người bán vui lòng cập nhật thường xuyên vì phí có thể thay đổi tùy thời điểm và tùy từng đối tác vận chuyển.

Những trường hợp việc giao hàng kéo dài hơn nhưng chỉ xảy ra trong những tình huống bất khả kháng như sau:

 • Nhân viên giao nhận liên lạc với khách hàng qua điện thoại không được nên không thể xác nhận/ giao đơn hàng.
 • Địa chỉ giao hàng bạn cung cấp không chính xác hoặc khó tìm.
 • Đối tác nhà hàng giao hàng chậm hơn dự kiến do quá tải đơn hàng tại địa điểm đó khiến việc giao hàng bị chậm.
 • Nhân viên giao hàng gặp sự cố trong quá trình vận chuyển (tai nạn, kẹt xe, hư hỏng phương tiện di chuyển,…)

 

Thông thường nhân viên giao nhận sẽ liên hệ thông báo cho khách hàng vấn đề trong những trường hợp trên để khách hàng nắm tình hình thực tế. Còn lại nếu đã quá thời gian dự kiến khá lâu nhưng không nhận được hỗ trợ thông tin từ đơn hàng, đối tác bán hàng vui lòng thông báo tới bộ phận Chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ sớm nhất – Hotline cskh: 1900 6771

 

v Danh sách Hàng Hóa Bị Cấm Vận Chuyển :

 • Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyện dùng quân sự, công an; quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), q uân dụng cho lực lượng vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng;
 • Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;
 • Các chất ma túy và chất kích thích thần kinh;
 • Các loại hóa chất, tiền chất bị cấm;
 • Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách; ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
 • Các loại pháo;
 • Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử);
 • Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm hoặc chưa được phép sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật;
 • Thực vật, động vật hoang dã (bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến) thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác và sử dụng;
 • Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người;
 • Phân bón không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam;
 • Giống cây trồng không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái;
 • Giống vật nuôi không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống vật nuôi gây hại cho sức khỏe con người, nguồn gen vật nuôi, môi trường, hệ sinh thái;
 • Khoáng sản đặc biệt, độc hại;
 • Phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường;
 • Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam;
 • Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam;
 • Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen đã bị biến đổi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;
 • Sản phẩm, vật liệu có chứa amiăng thuộc nhóm amfibole;
 • Vật hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và hóa chất độc hại hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.
 • Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài và các giấy tờ có giá trị như tiền.
 • Các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim…), các loại đá quí hay các sản phẩm khác được chế biến từ kim khí quí, đá quí;
 • Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu;
 • Hàng hóa có chứa chất phóng xạ, thiết bị bức xạ hoặc nguồn phóng xạ;
 • Rượu các loại;
 • Các loại vật phẩm hàng hóa mà nhà nước cấm/hạn chế lưu thông, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu;
 1. Các Hàng Hóa Sengo.vn khuyến cáo đối tác không nên nhận vận chuyển:
 • Thuốc thú y, bảo vệ thực vật;
 • Sinh vật sống;
 • Thủy sản;
 • Giống cây trồng – vật nuôi;
 • Khoáng sản;
 • Phế liệu;
 • Phụ gia thực phẩm;
 • Hàng đông lạnh;
 • Đồ ăn, thức uống;
 • Xăng, dầu các loại;
 • Khí đốt các loại (Bao gồm cả hoạt động chiết nạp);
 • Các thuốc dùng cho người;
 • Thực phẩm thuộc Danh mục thực phẩm có nguy cơ cao;
 • Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật; nguyên liệu sản xuất thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật;
 • Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia;
 • Phim, băng, đĩa hình (bao gồm cả hoạt động in, sao chép);
 • Nguyên liệu thuốc lá;
 • Các loại hàng hóa khác theo quy định của pháp luật

Sản phẩm có tính chất rủi ro về hư hỏng bể vỡ khi vận chuyển như: thủy tinh, pha lê, sành sứ, gốm, thạch cao, sản phẩm chứa dung dịch lỏng bên trong, sản phẩm dễ biến chất/ biến mùi dưới tác động của môi trường, ánh sang, nhiệt độ,… mà Người bán (Chủ shop) không cảnh báo cho Nhà Vận Chuyển cũng như Nhà Vận Chuyển đo lường không đáp ứng được điều kiện vận chuyển, Nhà Vận Chuyển có quyền từ chối vận chuyển. Trường hợp Người bán hàng (Chủ shop) vẫn đề nghị vận chuyển thì tất cả những trường hợp phát sinh liên quan đến rủi ro vận chuyển nếu xảy ra bể vỡ, hỏng hóc trách nhiệm hoàn toàn thuộc về người bán (chủ shop).

 

Người bán chịu mức phạt và truy thu tùy theo trường hợp cụ thể nếu vi phạm các quy định vận chuyển hiện hành. SenGo không chịu trách nhiệm trường hợp hàng hóa bị thu giữ, mất mát, tiêu hủy hay hư hỏng do vi phạm quy định vận chuyển.

 

4.     Chính sách bảo hành

Do đặc thù ngành hàng kinh doanh trên Sengo là dịch vụ vận chuyển nên sẽ không áp dụng chính sách bảo hành sản phẩm như những sàn cung cấp dịch vụ thương mại điện tử khác.

Đối với đối tác cung cấp dịch vụ Sengo yêu cầu nhà cung cấp phải có trách nhiệm thực hiện đúng cam kết về chất lượng dịch vụ (đảm bảo thời gian thực hiện giao hàng, đảm bảo chất lượng sản phẩm cho người gửi). Đồng thời, người bán phải có biện pháp đóng gói phù hợp để bảo quản chất lượng sản phẩm không bị ảnh hưởng trong quá trình vận chuyển.

Đối với shop/ người bán hàng/ người có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa phải có biện pháp và tuân thủ theo quy định, hướng dẫn đóng gói của nhà cung cấp. Đối với các sản phẩm hạn chế vận chuyển (dễ hư hỏng, vỡ,...) người bán phải có trách nhiệm thông báo với bên vận chuyển hoặc dán cảnh báo bẹn ngoài kiện hàng trước khi thực hiện đơn hàng nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

Đối với Hệ Thống của Sengo.vn Công ty luôn đảm bảo chất lượng hoạt động tốt nhất. Trong trường hợp người dùng gặp lỗi, sự cố trong quá trình sử dụng dịch vụ, đề nghị người dùng liên hệ đến bộ phận chăm sóc khách hàng của Sengo.vn để được hỗ trợ và hướng dẫn vận hành.

Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng và cung cấp dịch vụ gây thất thoát tài sản, quá trình xử lý đơn hàng sẽ được Sengo hưởng dẫn xử lý trong mục chính sách hoàn trả/ bồi thường.

 

5.   Chính sách hoàn trả hàng/bồi thường

 1. Hủy đơn hàng

Người bán có quyền hủy những đơn hàng mà nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển chưa tiến hành dịch vụ. Trong trường hợp người bán tiến hành hủy đơn hàng, tùy vào từng lý do cụ thể SenGo sẽ áp dụng các quy định ở mục Chế tài để xử lý các điều khoản có liên quan.

 • Trường hợp hàng hóa còn tại shop/ cửa hàng người bán truy cập vào hệ thống quản trị dành để tạo đơn hàng, chọn đơn hàng đã tạo và chọn “ Hủy”
 • Trường hợp đơn hàng đã được bên dịch vụ vận chuyển lấy hàng và chuyển vào kho dịch vụ hoặc đã trong quá trình vận chuyển thì để hủy đơn người bán nên nhanh chóng liên  hệ với tổng đài đối tác để xác nhận tình trạng đơn hàng và có hướng xử lý phù hợp. Nếu không đơn hàng sẽ vẫn được thực hiện như bình thường và sẽ hoàn trả cho bên bán theo đúng quy định hoàn trả hàng hóa bên dưới.
 1. Quy định về hàng hoàn trả

 

Sengo không quản lý người mua hàng hay người nhận hàng, Sengo chỉ cung cấp dịch vụ vận chuyển cho người bán hàng, Sengo không chịu trách nhiệm về nội dung bên trong của gói hàng nhưng Sengo cho phép người nhận hàng hoàn trả hàng lại cho Người bán hàng. Người bán hàng tự thương lượng với người mua hàng về sản phẩm, chất lượng cũng như nội dung hàng hóa mà người bán hàng cung cấp trên website hoặc theo quy định đổi trả của sàn TMĐT Sendo.vn. Đối với hàng hóa hoàn trả, người bán hàng chịu trách nhiệm tự giải quyết trực tiếp với người nhận hàng.

Về chi phí hoàn trả hoàn bên người bán sẽ chịu trách nhiệm cho phí vận chuyển 2 chiều này (phí gửi hàng lúc đầu và phí hoàn trả hàng về lại địa điểm nhận) vì đây không phải lỗi vận chuyển của nhà cung cấp dịch vụ.

Người bán có trách nhiệm kiểm tra tình trạng hàng hóa ngay khi nhận lại đơn hàng chuyển hoàn từ nhà vận chuyển. Nếu hàng hóa không đúng như ban đầu (Hư hỏng, méo móp, bể vỡ, sai sản phẩm, màu sắc, chất liệu, mất tem/nhãn….), Người bán yêu cầu nhà vận chuyển ghi rõ tình trạng hư hỏng hiện tại của hàng hóa và ký xác nhận hai bên, đồng thời từ chối nhận lại hàng trả về.

Đối với đơn hàng xảy ra sự cố: Gói hàng không còn nguyên vẹn có dấu hiệu hư hỏng (Ví dụ: bị tháo gỡ, mất niêm phong trên bao bì, biến dạng, rách bao bì, suy suyễn, chảy nước ...)

 • Người bán kiểm tra mã đơn hàng và tên người nhận;
 • Đồng kiểm sản phẩm cùng bưu tá (chụp hình gói hàng, chụp hình hoặc quay clip quá trình đồng kiểm, tình trạng sản phẩm trong quá trình đồng kiểm).
 • Nếu sản phẩm còn nguyên vẹn không hư hỏng: Người bán nhận hàng và ký xác nhận;
 • Nếu sản phẩm hư hỏng: Người bán ký xác nhận đồng kiểm cùng bưu tá ghi rõ nội dung sản phẩm xảy ra tình trạng như thế nào, từ chối nhận hàng và gửi khiếu nại kèm biên bản cùng hình ảnh đồng kiểm cho Sengo.vn để hỗ trợ giải quyết đền bù.

 

Sengo.vn từ chối tiếp nhận giải quyết các trường hợp Người bán đã ký xác nhận và nhận lại hàng, sau đó bưu tá ra về rồi mới phát sinh khiếu nại.

 1. Chính sách bồi thường thiệt hại của Sengo.vn

Việc bồi thường sẽ được thực hiện khi hàng hóa hoàn trả bị hư hỏng do quá trình vận chuyển hoăc bên đối tác vận chuyển làm mất hàng.

Giá trị bồi thường được xác định dựa trên mức độ (%) hư hỏng của hàng hóa do Nhà vận chuyển và Người bán cùng kiểm tra hàng hóa, thỏa thuận và ký vào biên bản đồng kiểm.

 • Giá trị bồi thường = Chính sách bồi thường đối với đơn hàng cùng loại bị mất mát * Mức độ (%) hư hỏng của hàng hóa.

Cơ sở để xác định giá trị thiệt hại là Hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn trực tiếp (“Hóa Đơn”) tương ứng với lượng Hàng Hóa vận chuyển bị thiệt hại theo biên bản bàn giao hàng hóa giữa Khách Hàng và Tài xế của Sengo.vn .

Để có cơ sở giải quyết bồi thường, Khách Hàng phải cung cấp Hóa Đơn cho Sengo.vn trong thời vòng bốn mươi tám (48) giờ kể từ thời điểm Sengo.vn có thông báo.

Tối đa ba mươi (30) ngày kể từ ngày các bên thống nhất được việc bồi thường thiệt hại, Sengo.vn sẽ bồi thường thiệt hại cho Khách Hàng theo giá trị thiệt hại đã thống nhất.

 • Trường hợp nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển sẽ được miễn trừ trách nhiệm bồi hoàn :
 • Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm hợp đồng của KH/ Người gửi hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của vật chứa trong bưu gửi;
 • KH/ Người gửi không chứng minh được việc gửi và bị thay đổi, hư hỏng bưu gửi · Bưu gửi đã được gửi và người nhận không có ý kiến khi nhận bưu gửi
 • Bưu gửi, vật chứa trong bưu gửi không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ, bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền
 • KH/ Người gửi không thực hiện đúng các qui định về khiếu nại, giải quyết tranh chấp theo luật địnhCác trường hợp bất khả kháng theo qui định của pháp luật
 • Mức bồi thường

Sengo.vn có trách nhiêṃ bồi thường th iêṭhaịx ảy ra trong quátrinh ̀ cung ƣ́ng Dicḥ vu ̣ khi lỗi hoàn toàn thuôc̣ vềSengo .vn và các đối tác cung ứng dịch vụ. Việc bồi thường thiêṭhaị cho Shop/ Người sử dụng dịch vụ sẽ được Sengo.vn thực hiện thông qua ví SenPay. Mức bồi thường sẽ được thực hiện tùy theo chính sách của từng nhà cung cấp dịch vụ mà Sengo đã ký cam kết từ đầu. Sau đây là mức bồi thường tham khảo từ một số đối tác đang cung ứng dịch vụ trên sàn.

 

· VNPost chính sách đền bù :

o ĐƠN HÀNG COD

 • Đơn hàng >= 3 triệu :
  • Shop không chọn khai giá => Shop được bồi thường 100% giá trị thu hộ của bưu gửi.
  • Shop có chọn khai giá => Shop sẽ được bồi thường 100% theo giá trị khai
 • * Trên 3 triệu:
  • Shop không chọn khai giá => Bồi thường 100% giá trị thu hộ
  • Shop có chọn khai giá => Shop sẽ được bồi thường 100% theo giá trị khai

o   ĐƠN HÀNG NO - COD

 • Đơn hàng >= 3 triệu :
  • Shop không chọn khai giá => bồi thường 80% giá trị của bưu gửi, căn cứ vào: Giá đăng bán của sản phẩm trên Sàn tại thời điểm tạo đơn, Sendo phải cung cấp được đường link sản phẩm kèm giá bán cho VNPost ( hoặc giá đăng bán của sản phẩm trên 3 sàn tương đương Sen Đỏ)
  • Shop chọn khai giá: Bồi thường 100% giá trị bưu gửi
 • * Trên 3 triệu:
  • Shop không chọn khai giá => bồi thường 80% giá trị của bưu gửi, căn cứ vào: Giá đăng bán của sản phẩm trên Sàn tại thời điểm tạo đơn, Sen Đỏ phải cung cấp được đường link sản phẩm kèm giá bán cho VNPost ( hoặc giá đăng bán của sản phẩm trên 3 sàn tương đương Sen Đỏ)
  • Shop chọn khai giá => Shop sẽ được bồi thường 100% theo giá trị khai
 • Chứng cứ xác nhận giá trị đơn hàng là chứng từ hóa đơn hợp lệ

Viettel Post chính sách đền bù đơn hàng CÓ sử dụng dịch vụ khai giá :

Đơn hàng sử dụng dịch vụ khai giá Đền bù 100% giá trị được khai giá không cần hóa đơn.

Giá trị bảo hiểm tối đa 100triệu (giá trị hàng hóa lớn hơn 100triệu, khách hàng tự mua bảo hiểm  hàng  hóa).  Đơn hàng không sử dụng dịch vụ khai giá

 

 • Đối với đơn hàng thu hộ (COD)

Có hóa đơn đền bù = 100% giá trị hóa đơn

Không có hóa đơn đền bù = 70% giá trị thu hộ

 • Đơn hàng không thu hộ (không COD) Đơn hàng trị giá =< 3 triệu.
  • Có hóa đơn đi kèm đền bù=80% giá trị hóa đơn
  • Không có hóa đơnđi kèm=4 lần cước

Đơn hàng trị giá > 3 triệu

 • Có hóa đơn đi kèm đền bù = 50% giá trị hóa đơn
 • Không có hóa đơn = 4 lần cước
 • Chính sách đền bù Giao Hàng Nhanh
 • Đơn hàng có giá trị thu hộ COD thấp hơn 3 triệu đồng: mất hàng đền bù 100% giá trị thanh toán.
 • Đơn hàng thanh toán Senpay có giá trị =< 3 triệu đồng: mất hàng đền bù 100% giá trị thanh toán,tối đa 3 triệu đồng ( nếu có sơ sở xác minh giá trị bưu gửi).
 • Đơn hàng có giá trị trên 3triệu đồng và mua khai giá: mất hàng đền bù 100% giá trị thanh toán có mua khai giá (khôngvượt quá 30 triệu đồng).
 • Đơn hàng Senpay trên 3 triệu đồng và không mua khai giá dựa trên cơsở xác minh giá trị bưu gửi: mất hàng đền bù tối đa 3 triệu đồng.
 • Đơn hàng COD từ 3 triệu đồng và không mua khai giá: mất hàng đền bù tối đa 1 triệu đồng.

 

Chứng cứ xác nhận giá trị đơn hàng là chứng từ hóa đơn hợp lệ. Đơn hàng có giá trị thu hộ COD/ thanh toán Senpay đềnbù 100% giá trị đơn hàng

 • Chính sách đền bù Giao Hàng Tiết Kiệm

Đơn hàng có giá trị thu hộ COD/ thanh toán Senpay đền bù 100% giá trị đơn hàng. Chứng cứ xác nhận giá trị đơn hàng là chứng từ hóa đơn hợp lệ.

o   Người Bán không khai giá hoặc không sử dụng dịch vụ bảo hiểm:

  • Giá trị hàng hóa dưới 3000.000 VNĐ và có đầy đủ hóa đơn: bồi thường tối đa 3.000.000 VNĐ căn cứ trên số tiền thu hộ khai trên hệ thống.
 • Giá trị hàng hóa từ 3.000.000 VNĐ, GHTK bồi thường bốn (04) lần cước phí vận chuyển.

o     Người Bán có khai giá hoặc sử dụng dịch vụ bảo hiểm: + Giá trị hàng hóa dưới 3.000.000 VNĐ: miễn phí bảo hiểm hàng hóa, bồi thường 100%

 

giá trị hàng hóa (tối đa là 3.000.000). + Giá trị hàng hóa từ 3.000.000 VNĐ (tối đa là 10.000.000đ) và có đầy đủ hóa đơn: bồi hoàn 100% giá trị hàng hóa khi mất hàng (tối đa là 10.000.000đ). Lưu ý: Giao Hàng Tiết Kiệm không chịu trách nhiệm bồi thường khi xảy ra mất mát, hư hỏng nếu Người Bán không khai đúng giá trị hàng hóa.

 

 • Chính sách đền bù Ninja Van cho đơn hàng CÓ sử dụng dịch vụ khai giá

Đơn hàng có giá trị thu hộ COD thấp hơn 3 triệu đồng: mất hàng bồi thường 100% giá trị đơn hàng.

Trường hợp này sẽ căn cứ trên số tiên thu hộ khai trên hê thống hoặc hoá đơn bán hàng (không phải VAT)Đơn hàng có giá trị thanh toán từ 3 triệu đồng và không mua khai giá: mất hàng bồi thường tối đa 3 triệu đồng.

Đơn hàng có giá trị thanh toán từ 3 triệu đồng và mua khai giá: bồi thường 100% giá trị khai giá và mức bồi thường tối đa không vượt quá 30 triệu đồng.

Trường hợp khách hàng có chiết khấu hoặc được khuyến mãi giảm giá bằng mã giảm giá hoặc dùng điểm Sen thì phải bồi thường theo giá trị trước khi khấu trừ

 

 1. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

 

Mặc dù Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải tự chịu trách nhiệm về Dịch Vụ Vận Tải, nếu Người Dùng có khiếu nại về Dịch Vụ Vận Tải mà Người Dùng đã sử dụng, Công Ty có quyền giải quyết mọi khiếu nại như vậy thông qua quy trình xử lý khiếu nại của Công Ty. Người Dùng đồng ý hợp tác đầy đủ với quy trình đó và gửi mọi khiếu nại mà Người Dùng có thể có thông qua Ứng Dụng Người Dùng. Công Ty cũng có quyền chuyển tiếp khiếu nại của Người Dùng đến Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải liên quan và có thể quyết định, nhưng không bắt buộc, tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải.

Nếu Công Ty nhận được đơn khiếu nại từ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải hoặc một người khác về Người Dùng, Công Ty có quyền chuyển tiếp khiếu nại đến Người Dùng hoặc giải quyết khiếu nại đó qua quy trình xử lý khiếu nại của mình. Trong trường hợp này, Người Dùng đồng ý hợp tác đầy đủ với quy trình đó.

Khi phát sinh tranh chấp, Công Ty đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy vào chất lượng dịch vụ của Công Ty. Người Dùng có thể thực hiện khiếu nại theo một hay đồng thời cả hai cách sau.

 

Thời hiệu khiếu nại được quy định như sau:

 • Sáu (06) tháng, kể từ ngày kết thúc việc giao/nhận đối với khiếu nại về việc mất Hàng hóa, giao chậm so với cam kết;
 • Một (01) tháng, kể từ ngày Hàng hóa được phát cho người nhận đối với khiếu nại về việc Hàng hóa bị suy suyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến Hàng hóa.

 

Thời hạn giải quyết khiếu nại:

 

Sengo.vn sẽ giải quyết khiếu nại cho Bên khiếu nại trong khoảng thời gian bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại. Đối với trường hợp phức tạp, thời gian giải quyết khiếu nại có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại theo quy định pháp luật.

Việc giải quyết khiếu nại được thực hiện từng bước như sau:

Trường hợp Khách Hàng khiếu nại về thái độ của Tài xế, Sengo.vn sẽ góp ý, trao đổi lại với Tài xế và trừ điểm trong hệ thống đánh giá của Sengo.vn .

Trường hợp Khách Hàng khiếu nại về việc mất, hư hỏng hoặc thất thoát hàng hóa,

Sengo.vn sẽ giải quyết theo trình tự các bước sau đây:

 

Bước 1: Lập Biên bản ghi nhận sự việc

Khi phát sinh sự việc về việc mất, hư hỏng hoặc làm thất thoát hàng hóa, Tài xế của Sengo.vn sẽ chụp hình, giữ nguyên hiện trạng và tiến hành lập Biên bản ghi nhận sự việc với người nhận. Nội dung Biên bản ghi rõ: Thông tin về hàng hóa; Người gửi; Người nhận; Địa điểm; Ngày, tháng, năm chấp nhận vận chuyển hàng hóa; Mô tả chi tiết thực trạng của hàng hóa tại thời điểm phát sinh sự việc. Tài xế sẽ niêm phong hàng hóa và ký xác nhận cùng với người chứng kiến. Hàng hóa được đóng gói, niêm phong nguyên trạng. Biên bản được gửi cho bộ phận CSKH của Sengo.vn và Khách hàng mỗi bên một (01) bản. Tài xế cập nhật tình trạng trên Ứng dụng của Sengo.vn để Khách hàng được biết.

 

Bước 2: Chuyển thông tin sự việc đến bộ phận Chăm sóc Khách hàng (“CSKH”)

 

Ngay sau khi lập Biên bản, Tài xế liên hệ ngay bộ phận CSKH của Sengo.vn qua tổng đài 1900 6771 hoặc email: hotro@sengo.vn , thông báo mã đơn hàng, tình trạng đơn hàng và thực trạng của hàng hóa; Bộ phận CSKH cập nhật thông tin do Tài xế gửi qua hoặc tiếp nhận trực tiếp từ khiếu nại của Khách hàng qua tổng đài.

 

Bước 3: Bộ phận CSKH thông báo trực tiếp tới Khách hàng

 

Căn cứ thông tin nhận được, bộ phận CSKH sẽ gọi điện hoặc gửi email trực tiếp đến Khách hàng thông báo sự việc, đồng thời thông báo về trách nhiệm của Sengo.vn về việc thực hiện đền bù, bồi thường thiệt hại theo Hợp đồng hoặc theo thỏa thuận với Khách hàng. Khách hàng sẽ nhận được Biên bản xác nhận nội dung, ký và đóng dấu hợp pháp trên Biên bản và gửi lại cho Sengo.vn .

 

Bước 4: Sengo.vn thực hiện đền bù, bồi thường thiệt hại theo cam kết.

 

Sau khi đạt được sự thống nhất giữa hai bên, Sengo.vn tiến hành đền bù, bồi thường thiệt hại với điều kiện Khách Hàng đã thực hiện đủ và đúng quy trình mà Sengo.vn đã hướng dẫn. Khách Hàng đồng ý rằng sẽ không nhận bất kỳ khoản bồi thường nào nếu Khách Hàng không làm đúng quy trình.

Thời hạn đền bù, bồi thường thiệt hại sẽ được thực hiện theo Hợp đồng đã cam kết hoặc theo thỏa thuận của hai bên.

Mọi thắc mắc, khiếu nại trong quá trình sử dụng dịch vụ, Khách hàng có thể liên hệ

Sengo.vn theo địa chỉ trụ sở:

 

 • Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sen Đỏ
 • Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà B, Vườn Ươm Doanh Nghiệp, Lô D.01, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Q.7, TP. Hồ Chí Minh
 • Hotline: 1900 6771   và email: hotro@Sengo.vn .

 

Nếu khiếu nại liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa Công ty Sen Đỏ sẽ tiến hàng làm việc với người bán, công ty cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa để làm rõ trách nhiệm từng bên.

Nếu khiếu nại của Người bán, người mua liên quan đến việc chậm chễ trong việc lấy hàng hoặc giao hàng không đảm bảo thời gian theo quy định được công bố của công ty cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa, Công ty Sen Đỏ sẽ tiến hàng làm việc với người bán, công ty cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa để làm rõ trách nhiệm của các bên.

Sengo.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của khách hàng (người tiêu dùng). Vì vậy, đề nghị các thành viên cung cấp dịch vụ trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm khách hàng, tài xế sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người tài xế cần có trách nhiệm cung cấp văn bản/giấy tờ/thông tin chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng. Đối với Sengo.vn sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến giao dịch và là đại diện đứng ra hòa giải, xử lý vấn đề theo chuẩn quy định chung đã công bố trên sàn trước đó mà thành viên đã đồng ý khi tham gia hoạt động trên Sàn.

Hoặc nếu khách hàng và tài xế đã tự giải quyết xong tranh chấp nếu vấn đề không quá nghiêm trọng thì sau khi giải quyết tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho ban quản trị Sengo.vn . Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về tài xế: Sengo.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Sengo.vn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin thông tin của tài xế đó trên Sengo.vn đồng thời yêu cầu tài xế bồi hoàn cho khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên khách hàng và tài xế, thì một trong 2 bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.

 

IV. QUY TRÌNH THANH TOÁN

 

 1. Quy trình đối soát và thanh toán giữa Sengo.vn và Chủ Shop/ Khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ vận chuyển SenGo thanh toán khoản tiền mà đối tác vận chuyển được chỉ định của SenGo có dịch vụ thu hộ cho Nhà Bán Hàng: SenGo sẽ chuyển khoản tiền mà đối tác vận chuyển được chỉ định của SenGo có dịch vụ thu hộ từ người mua vào ví SenPay cho Nhà Bán Hàng trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ sau khi đơn hàng được giao thành công và đã trừ đi các phí dịch vụ (nếu có) theo quy và các chính sách qui định của Dịch vụ vận chuyển SenGo.

 

1.1. Chu kỳ thanh toán:

Chu kỳ thanh toán thông thường (sau đây gọi chung là “Chu kỳ thanh toán”) sẽ được thực hiện như sau:

 • Trước Chu kỳ thanh toán đầu tiên, SenGo sẽ tiến hành kiểm tra tài khoản bằng cách chuyển khoản số tiền 1.000 VNĐ (một nghìn đồng) vào tài khoản ngân hàng mà Nhà Bán Hàng đã cung cấp cho SenGo. Việc kiểm tra này nhằm đảm bảo Nhà Bán Hàng cung cấp cho SenGo tài khoản chính xác và đang được hoạt động để phục vụ cho các giao dịch.
 • Ngoại trừ khoản thanh toán đầu tiên, các khoản thanh toán tiếp theo sẽ được thực hiện hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (ngoại trừ thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ tết theo qui định của Pháp Luật Việt Nam), với chi tiết như sau:
  • Nhà Bán Hàng mở tài khoản giao dịch Senpay và thực hiện liên kết ngân hàng đăng ký với Senpay.
  • SenGo sẽ xác nhận số dư tài khoản từ ngày 15 đối với Chu kỳ thanh toán lần đầu, và từ ngày 01 (một) của tháng kế tiếp đối với Chu kỳ thanh toán lần hai. SenGo sẽ tiến hành thanh toán bằng hình thức chuyển khoản trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 11 giờ sáng từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 6 hàng tuần.
  • Thời gian chuyển khoản tùy thuộc vào hệ thống quản lý của ngân hàng có thể ít nhất 03 (ba) ngày làm việc. Trường hợp ngày thanh toán rơi vào ngày cuối tuần hoặc ngày lễ, các khoản thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc liền kề trước đó.

SenGo không chịu trách nhiệm cho việc Nhà Bán Hàng nhận thanh toán chậm trễ do bất  kỳ yếu tố bên ngoài nào hoặc bất kỳ Sự kiện Bất Khả Kháng gây ra.

SenGo có quyền căn cứ vào các thỏa thuận với Nhà Bán Hàng, tăng Chu kỳ thanh toán hoặc thay đổi ngày bắt đầu và ngày kết thúc Chu kỳ thanh toán.

 

1.2. Các khoản phí mà Nhà Bán Hàng cần phải thanh toán cho Đối Tác Vận

 

Chuyển của SenGo

Tùy theo các phát sinh thực tế mà Nhà Bán Hàng cần phải thanh toán cho SenGo các khoản phí được qui định cụ thể như sau:

 - Phí thu hộ và khai giá của Đối Tác Vận Chuyển SenGo:

 • Dịch vụ Vận Chuyển SenGo thực hiện thu phí của Nhà Bán Hàng dựa trên giá trị khai giá của đơn hàng bằng cách khấu trừ trực tiếp vào số tiền đơn hàng trước khi chuyển vào Ví Senpay Nhà Bán Hàng.
 • Mức phí áp dụng cho đơn hàng có giá trị thu hộ theo qui định của đối tác SenGo có giá trị từ 3.000.000 VNĐ (ba triệu đồng) trở lên.
 • Mức phí áp dụng cho đơn hàng có giá trị khai giá từ 3.000.000 VNĐ (ba triệu đồng) trở lên.

 

Gói vận chuyển

Phí thu hộ

Tổng giá trị thu hộ tối đa

Phí khai giá

 

 

 

 

Tiêu chuẩn (STD)

1,2%

20.000.000 VNĐ

1,0%

 

 

 

 

Tiết kiệm (ECO)

1,2%

20.000.000 VNĐ

1,0%

 

 

 

 

Trong ngày (SD)

Miễn phí

10.000.000 VNĐ

Miễn phí

 

 

 

 

Siêu tốc (3h)

Miễn phí

10.000.000 VNĐ

Miễn phí

 

 

 

 

 

 

 • Phí truy thu chênh lệch trọng lượng:
  • Qui định truy thu phí vận chuyển do chênh lệch trọng lượng:

o Theo quy định của đơn vị vận chuyển, đơn hàng nếu có chênh lệch trọng lượng thì sẽ được tính theo mức trọng lượng cao nhất khi so sánh giữa cân nặng và trọng lượng quy đổi của gói hàng;

o Trường hợp Nhà Bán Hàng nhập sai thông tin trọng lượng ban đầu hoặc sai trọng lượng quy đổi thì đơn vị vận chuyển sẽ thực hiện nhận và vận chuyển bưu gửi theo quy trình và Nhà Bán Hàng sẽ chịu chi phí truy thu chênh lệch trọng lượng phát sinh theo quy định;

o Trường hợp phát sinh khiếu nại về chênh lệch trọng lượng, đối tác vận chuyển có trách nhiệm giải trình về việc chênh lệch trọng lượng (cung cấp chi tiết về quy đổi, nguyên nhân chênh lệch như do đóng gói, gia cố hàng hóa...); cung cấp các bằng chứng xác nhận của Nhà Bán Hàng về trọng lượng thực tế.

o Trong trường hợp có phát sinh, Nhà bán Hàng cần cung cấp chi phí truy thu chênh lệch trọng lượng phát sinh cụ thể thì liên hệ SenGo, không trực tiếp liên hệ với bưu cục nhằm tránh tình trạng bưu cục cung cấp sai phí dẫn đến khiếu nại.

 • Nhà Bán Hàng không được thỏa thuận riêng với đơn vị vận chuyển trong trường hợp chênh lệch trọng lượng do đổi sang gói cước khác, mọi thỏa thuận bên ngoài khi khiếu nại SenGo không tiếp nhận hỗ trợ giải quyết.
 • Nhà Bán Hàng sẽ nhận được thông báo truy thu và gửi yêu cầu khiếu nại (nếu có) từ ngày 01 đến ngày 12 hàng tháng, sau thời gian này SenGo sẽ không hỗ trợ. Khi khiếu nại Nhà Bán Hàng cần cung cấp được biên lai nhận hàng có chữ ký bưu tá mà không có xác nhận chênh lệch trọng lượng. Nếu biên lai có xác nhận của Nhà Bán Hàng về việc đồng ý chênh lệch trọng lượng hoặc có ghi trọng lượng mới thì SenGo từ chối tiếp nhận khiếu nại.
 • Việc truy thu được thực hiện vào ngày 15 hàng tháng, bằng hình thức khấu trừ trực tiếp số tiền truy thu từ tài khoản ví Người bán.
 • Các loại phí khác:
  • Đơn hàng có trọng lượng thật lớn hơn trọng lượng đăng ký, thì Nhà Bán Hàng sẽ bị thu phí chênh lệch trọng lượng.
  • Đơn hàng phát sinh khiếu nại được SenGo phán quyết lỗi do Nhà Bán Hàng.
  • Đơn hàng trả: Nhà Bán Hàng chịu tất cả phí vận chuyển phát sinh liên quan (bao gồm phí vận chuyển chiều đi và phí vận chuyển hoàn trả đơn hàng về cho Nhà Bán Hàng).
  • Đơn hàng chuyển hoàn, Nhà Bán Hàng sẽ trả phí vận chuyển chiều đi (trừ phí COD) và Dịch vụ vận chuyển SenGo sẽ trả phí vận chuyển chiều trả hàng về.
  • Đơn hàng vi phạm chính sách người bán thuộc sàn thương mại điện tử Sen Đỏ.

 

2.   Quy trình đối soát và thanh toán giữa Sengo.vn và Nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển

 

2.1. Quy trình đối soát tiền thu hộ (COD)

 

-      Thời gian đối soát: Từ thứ 2- Thứ 6 (Trừ ngày Lễ, thứ 7 và CN)

Ngày (N), trước 10h00, Nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển (Đối tác) gửi file excel danh sách các đơn hàng đối soát COD của ngày (N-1) để hai Bên thực hiện tạm chốt số trước 11h cùng ngày và đảm bảo Sendo nhận được tiền hoặc mã điện toán trước 14h cùng ngày.

 

*Lưu ý:

 • Đối tác sẽ thanh toán các khoản phí chuyển khoản phát sinh trong các phiên giao dịch chuyển tiền thu hộ (COD) hàng ngày cho Sendo.
 • Sendo chỉ đối soát các đơn hàng ở trạng thái giao hàng thành công, các trường hợp Sendo ghi nhận trạng thái Hủy, Sendo sẽ loại ra khỏi danh sách đối soát hàng ngày.
 • Đối với những đơn hàng đã được Đối tác cập nhật giao thành công mà chưa được đối soát COD, Sendo sẽ thực hiện nhắc nhở yêu cầu thanh toán bằng email hoặc văn bản hàng tuần. Qua 03 (ba) kỳ mail liên tiếp nhưng những đơn hàng chưa được hai bên thống nhất giải quyết hay Sendo không nhận được phản hồi từ Đối tác, các đơn hàng này sẽ chuyển vào danh sách đền bù / bồi thường và được chuyển khoản cho Sendo trong phiên giao dịch gần nhất đồng thời miễn toàn bộ cước vận chuyển.
 • Trường hợp các đơn hàng bị lệch tiền, Sendo sẽ loại ra khỏi danh sách đối soát và Đối tác phải thực hiện đối soát lại vào ngay phiên đối soát liền kế tiếp.

 

2.2. Quy trình đối soát cước vận chuyển

 

Ngày 01 (một) tháng N, Đối tác sẽ lập Bảng kê và gửi cho Sendo (Bảng kê được lập cho giai đoạn từ ngày 01 (một) của tháng (N-1) cho tới ngày cuối cùng của tháng (N-1). Trường hợp ngày 01 (một) trùng vào các ngày thứ 7, Chủ Nhật hoặc ngày Lễ/Tết, Đối tác sẽ gửi bảng kê vào ngày liền kề.

Đơn hàng được đối soát ở trạng thái cuối:

 • Đơn hàng Hoàn tất _đã được giao thành công cho Người nhận và đã được đối soát thu hộ thành công với Sendo
 • Đơn hàng Hủy_Người bán nhận lại hàng

Trường hợp Sendo có khiếu nại về số liệu của một hoặc một vài trường hợp trong Biên bản đối soát Đối tác gửi và hai Bên không thể xác nhận nguyên nhân sai lệch trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Sendo có thông báo khiếu nại thì phần số liệu sai lệch sẽ được tách riêng ra khỏi Biên bản đối soát phiên đó và sẽ thực hiện đối soát trong phiên đối soát tiếp theo. Nếu trong kỳ đối soát tiếp theo vẫn không thể xác định được nguyên nhân sai lệch thì số liệu của Sendo sẽ được dùng làm căn cứ để thực hiện việc thanh toán, trong trường hợp đó Sendo và Đối tác được xem là đối soát thành công cho những trường hợp sai lệch này.

 

*Lưu ý: Sendo chỉ chấp nhận thanh toán cước phí cho đơn hàng phát sinh không quá 02 (hai) tháng tính từ tháng Đối tác có thông tin đơn hàng (Thông tin đơn hàng được Sendo tạo qua hệ thống API) đến tháng thực hiện đối soát.

 

Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được bảng kê của Đối tác, Sendo kiểm tra đối chiếu số liệu và xác nhận qua email lần 01 (một). Trong trường hợp quá thời gian trên đối soát viên hai Bên chưa tạm chốt được kết quả lần 01 (một), thời gian gia hạn thêm sẽ không được tính vào 05 (năm) ngày làm việc tiếp theo Sendo phản hồi lần 02 (hai) và xác nhận giá trị để Đối tác xuất hóa đơn cước vận chuyển.

 

Theo bảng kê tổng hợp cước phí đã được hai Bên xác nhận, Đối tác xuất hóa đơn giá trị gia tăng chính xác, hợp lệ cho Sendo. Đối tác có quyền xuất hóa đơn theo số liệu tạm chốt (trong trường hợp quá thời hạn tạm chốt cước phí mà Sendo không có thông tin phản hồi cho Đối tác về việc chậm trễ hoặc gia hạn thời gian tạm chốt cước phí) các trường hợp phát sinh chênh lệch sẽ được điều chỉnh trong phiên đối soát cước tháng liền kế tiếp

Sendo có 14 (mười bốn) ngày làm việc để thanh toán cước cho Đối tác kể từ thời gian

Sendo nhận được và xác nhận hóa đơn và bộ chứng từ hợp lệ, bao gồm:

 • Biên bản đối soát: đã thống nhất qua email và có xác nhận của Đối tác (bản chính).
  • Hóa đơn giá trị gia tăng (bản chính).
  • Hóa điều chỉnh (bản chính nếu có).
  • Văn bản thông báo số tài khoản của Sở Kế Hoạch Đầu Tư cho lần thanh toán đầu tiên.

 

V. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH

 

Ban quản lý đã sử dụng các dịch vụ để bảo vệ thông tin về nội dung mà Chù shop đăng sản phẩm trên Sengo.vn . Để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh, Người bán phải cung cấp thông tin đầy đủ (tên, địa chỉ, số điện thoại, email) trong mỗi gian hàng đăng bán sản phẩm.

Chủ shop/ khách hàng không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng email hoặc hình thức liên lạc khác, Sengo.vn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của khách hàng qua Internet hoặc email.

Trong trường hợp Chù shop tự liên hệ trực tiếp với Nhà cung cấp dịch vụ mà không thông qua Sengo.vn thì công ty sẽ không đảm bảo cũng như hỗ trợ việc đảm bảo quyền lợi cho chủ shop đó.

Thành viên tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm hại hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

 

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

 

VI.     BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

 

 1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT Sengo.vn bao gồm: Tên thương nhân, số điện thoại, email, thông tin đăng nhập, địa chỉ,... Đây là các thông tin mà Sengo.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Sengo.vn liên hệ xác nhận thông tin cũng như cung cấp dịch vụ đến khách hàng khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Sengo.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 

 1. Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch TMĐT Sengo.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Xác thực danh tính thành viên
 • Cung cấp dịch vụ và hỗ trợ các kết nối cần thiết cho quá trình giao kết dịch vụ đến thành viên;
 • Thực hiện khảo sát, đánh giá kết quả hoạt động của Hệ Thống trong từng giai đoạn;
 • Lập danh sách khách hàng thân thiết để thực hiện chương trình khuyến mãi hoặc có chính sách riêng cho khách hàng;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch

TMĐT Sengo.vn ;

 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt;
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Sengo.vn;
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT Sengo.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.
 1. Thời gian lưu trữ thông tin

 

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Sengo.vn.

 

4.   Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân:

 

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng/ thành viên thuộc một trong những trường hợp sau:

 • Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sen Đỏ;
 • Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ do Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sen Đỏ cung cấp. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp;
 • Cơ quan nhà nước khi có yêu cầu Công ty cung cấp thông tin người dùng để phục vụ quá trình điều tra.

 

 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty Cổ phần Công Nghệ Sen Đõ

Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà B , Vườn Ươm Doanh Nghiêp̣ , Lô D .01, Đường Tân Thuận , KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh,

Điện thoại liên lạc: 1900 6771

Email: hotro@Sengo.vn

 1. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Sengo.vn thực hiện việc này. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Sengo.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục hoặc xóa bỏ thông tin cá nhận khách hàng.

 

 1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên Sengo.vn được Sengo.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Sengo.vn . Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

 

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó: Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sen Đỏ, tài xế thực hiện dịch vụ cho khách hàng, cơ quan có thẩm quyền. Khi Sengo.vn cần sử dụng, chia sẻ thông tin với bên thứ ba thông tin từ khách hàng Sengo.vn sẽ gửi email hoặc tin nhắn cho khách hàng để khách hàng xác nhận có đồng ý cho Sengo.vn sử dụng các thông tin trên không. Khi khách hàng đồng ý sẽ phản hồi qua email hoặc tin nhắn cho Sengo.vn . Trong vòng hai mươi bốn (24) giờ nhưng khách hàng không phản hồi, Sengo.vn mặc nhiên hiểu là khách hàng đã từ chối đề nghị trên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Sengo.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Sengo.vn .

Ban quản lý Sengo.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Sengo.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

 

 1. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Sengo.vn đến địa chỉ Công ty hoặc qua email.

Trong vòng ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại qua Email: hotro@Sengo.vn hoặc hotline 1900 6771, Sengo.vn sẽ có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh. Sengo.vn sẽ xem xét xử lý khiếu   nại của khách hàng, Sengo.vn sẽ đền bù thiệt hại cho khách hàng do hành vi của mình gây ra, trừ trường hợp việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin được thực hiện trong các trường hợp bên dưới.

Các trường hợp Sengo.vn có thể sử dụng thông tin của khách hàng mà không cần được sự đồng ý trước của khách hàng:

 • Thu thập thông tin cá nhân đã công bố công khai trên các website thương mại điện tử;
 • Thu thập thông tin cá nhân để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ;
 • Thu thập thông tin cá nhân để tính giá, cước sử dụng dịch vụ trên môi trường mạng.
 • Sengo.vn cam kết sẽ sử dụng, chia sẻ, tiết lộ và chuyển giao thông tin cá nhân cho bên thứ ba thông tin cá nhân của khách hàng với mục đích và phạm vi đã thông báo, trừ các trường hợp sau:
 • Sengo.vn có thỏa thuận riêng với khách hàng về mục đích và phạm vi sử dụng ngoài những mục đích, phạm vi đã thông báo;
 • Để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm theo yêu cầu khách hàng;
 • Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

 

VII.       QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU

 

1.     Quy định thành viên

 

Tài xế và Khách Hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tài khoản đã đăng ký. Trường hợp phát hiện những hành vi sử dụng trái phép tài khoản của mình thì Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn Giao dịch vận tải Sengo.vn.

Thành viên phải cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin đăng tải trên Sàn giao dịch vận tải Sengo.vn.

Không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch vận tải Sengo.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch vận tải Sengo.vn, cũng như không được lạm dụng dịch vụ trên Sàn giao dịch vận tải để vận chuyển các hàng hóa bị cấm hoặc hạn chế lưu thông trên thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Không được lạm dụng Sàn giao dịch vận tải Sengo.vn để thực hiện các giao dịch vi phạm pháp luật, các giao dịch có tính chất ngầm.

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch vận tải Sengo.vn dưới mọi hình thức.

2.     Quy định về những hàng hóa bị cấm/hạn chế vận chuyển

Bằng việc chấp thuận các Điều Khoản Sử Dụng này, Khách Hàng đã hiểu và đồng ý rằng sẽ không vận chuyển các hàng hóa bị cấm và hạn chế lưu thông, bao gồm nhưng không giới hạn các loại hàng hóa sau:

  1. Các Hàng Hóa bị cấm vận chuyển:
 • Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyện dùng quân sự, công an; quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng;
 • Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;
 • Các chất ma túy và chất kích thích thần kinh;
 • Các loại hóa chất, tiền chất bị cấm;
 • Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách; ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
 • Các loại pháo;
 • Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử);
 • Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm hoặc chưa được phép sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật;
 • Thực vật, động vật hoang dã (bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến) thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác và sử dụng;
 • Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người;
 • Phân bón không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam;
 • Giống cây trồng không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái;
 • Giống vật nuôi không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống vật nuôi gây hại cho sức khỏe con người, nguồn gen vật nuôi, môi trường, hệ sinh thái;
 • Khoáng sản đặc biệt, độc hại;
 • Phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường;
 • Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam;
 • Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam;
 • Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen đã bị biến đổi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;
 • Sản phẩm, vật liệu có chứa amiăng thuộc nhóm amfibole;
 • Vật hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và hóa chất độc hại hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.
 • Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài và các giấy tờ có giá trị như tiền.
 • Các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim…), các loại đá quý hay các sản phẩm khác được chế biến từ kim khí quý, đá quý;
 • Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu;
 • Hàng hóa có chứa chất phóng xạ, thiết bị bức xạ hoặc nguồn phóng xạ;
 • Rượu các loại;
 • Các loại vật phẩm hàng hóa mà nhà nước cấm/hạn chế lưu thông, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu;
 • Vật phẩm, ấn phẩm, hàng hóa cấm nhập khẩu;
  1. Các Hàng Hóa vận chuyển có điều kiện (có giấy phép lưu hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền):
 • Thuốc thú y, bảo vệ thực vật;
 • Sinh vật sống;
 • Thủy sản;
 • Giống cây trồng – vật nuôi;
 • Khoáng sản;
 • Phế liệu;
 • Phụ gia thực phẩm;
 • Hàng đông lạnh;
 • Đồ ăn, thức uống;
 • Xăng, dầu các loại;
 • Khí đốt các loại (Bao gồm cả hoạt động chiết nạp);
 • Các thuốc dùng cho người;
 • Thực phẩm thuộc Danh mục thực phẩm có nguy cơ cao;
 • Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật; nguyên liệu sản xuất thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật;
 • Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia;
 • Phim, băng, đĩa hình (bao gồm cả hoạt động in, sao chép);
 • Nguyên liệu thuốc lá;
 • Các loại hàng hóa khác theo quy định của pháp luật.

 

 1. Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm/dịch vụ của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT đối với sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên Sengo.vn:
 • Thành viên muốn đăng ký tham gia hệ thống buộc phải đăng ký tài khoản để xác minh thông tin.
 • Sengo.vn sẽ có cơ chế kiểm tra, giám sát bằng các công cụ phần mềm nhằm loại bỏ khỏi sàn những thông tin độc hại, trái quy định.
 • Đối với người bán khi kinh doanh những sản phẩm/dịch vụ có điều kiện, Công ty sẽ yêu cầu người bán phải cung cấp các loại giấy phép đủ điều kiện liên quan đến sản phẩm/dịch vụ đang bán (VD: đối với sản phẩm Mỹ phầm, Thực phẩm chức năng: người bán phải đăng tải giấy công bố chất lượng sản phẩm, giấy nhập khẩu đối hàng nhập khẩu, giấy vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm tự sản xuất, giấy phép quảng cáo sản phẩm theo quy định của bộ y tế”.
 • Sengo.vn sẽ toàn quyền loại bỏ các sản phẩm của Người Bán nếu sản phẩm bán vi phạm quy chế đăng tin.
 • Sengo.vn giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ sản phẩm đã đăng trên trang Sàn giao dịch TMĐT này mà không cần báo trước.

 

VIII.     TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT

 

Sàn giao dịch vận tải Sengo.vn sẽ nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Sengo.vn, Sengo.vn sẽ áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho các thành viên.

Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

Ban quản lý Sàn giao dịch vận tải Sengo.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc   các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên thông báo cho Ban quản lý Sengo.vn qua số điện thoại 1900 545411 để được khắc phục sự cố.

 

Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch vận tải Sengo.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

 

IX. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH VẬN TẢI SENGO.VN

 

1.   Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch vận tải Sengo.vn

 

Sengo.vn sẽ cung cấp dịch vụ cho các thành viên tham gia (Người bán hàng/ Chủ shop và Đối tác cung cấp dịch vụ vận chuyển) sau khi đã hoàn thành các thủ tục và điều kiện bắt buộc mà Sengo.vn đưa ra. Có quyền yêu cầu Đối tác cung cấp thông tin và yêu cầu hợp tác từ phía Đối tác trong quá trình thực hiện công việc của mình.

 

Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT Sengo.vn không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sengo.vn có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng của thành viên trong trường hợp thành viên không thể đáp ứng được các điều kiện yêu cầu, thành viên vi phạm quy chế hoặc có những hành vi gây ảnh hưởng đến hoạt động của Sàn giao dịch vận chuyển Sengo.vn ;

Sàn giao dịch TMĐT Sengo.vn có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sengo.vn phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch TMĐT Sengo.vn trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT Sengo.vn , hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

Đối tác cấp cho Sengo.vn quyền sử dụng tên, logo, thông tin liên quan về Đối tác trên các tài liệu tiếp thị để Đối tác được xem như một nguồn tham khảo phục vụ cho công việc/liên doanh mà Sengo.vn cung cấp, và được quyền xuất bản và công báo về toàn bộ tiến triển và công việc hợp tác trong Hợp đồng, miễn là không tiết lộ bí mật thương mại, thông tin kinh doanh mà không có sự đồng ý của đối tác.

Sàn giao dịch TMĐT Sengo.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT Sengo.vn theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT Sengo.vn . Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Sàn giao dịch TMĐT Sengo.vn giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn giao dịch TMĐT Sengo.vn và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một 15 (mười lăm) ngày.

Có quyền được thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định của hợp đồng. Có quyền yêu cầu khắc phục và bồi thường trong trường hợp Đối tác vi phạm bất cứ nghĩa vụ nào theo Hợp đồng và/hoặc gây thiệt hại cho Sengo.vn .

Sengo.vn có quyền thực hiện tất cả các hoạt động tiếp thị như tờ rơi, áp phích, biểu ngữ và các chiến dịch xúc tiến thương mại cho các website, ứng dụng của Sengo.vn tại địa điểm phòng họp đang kinh doanh của đối tác; cũng như sử dụng tên Đối tác trong các hoạt động tiếp thị.

 

2.     Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch vận tải Sengo.vn

 

Sengo.vn có trách nhiệm xây dựng, thiết lập và đăng ký hoạt động đối với website Sàn giao dịch vận chuyển Sengo.vn theo quy định của pháp luật;

Yêu cầu thành viên (Tài xế và Khách hàng) cung cấp các thông tin theo quy định tại Điều 29 Nghị định 52/2013/NĐ – CP về Thương mại điện tử;

Sengo.vn có trách nhiệm xây dựng, thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo an toàn thông tin của các thành viên tham gia trên Website và các giao dịch diễn ra trên Sàn;

Sengo.vn có trách nhiệm ngăn chặn, loại bỏ khỏi Website những thông tin giả, sai lệch cũng nhưng những giao dịch trái pháp luật khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này; Xử lý kịp thời các hành vi vi phạm xảy ra;

Sengo.vn có trách nhiệm đứng ra làm trung gian trong việc hoà giải nếu xảy ra tranh chấp giữa các bên. Tiếp nhận thông tin phản ánh, khiếu nại từ khách hàng. Nếu xét thấy phản ánh đó là đúng, tuỳ từng mức độ, Sengo.vn sẽ có phương án giải quyết với các bên.

Sengo.vn sẽ cố gắng cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt độngbình thường của Sàn và khắc phục cá sự cố phát sinh (nếu có) như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước…

Sengo.vn sẽ cung cấp hóa đơn GTGT cho khoản dịch vụ mà Sengo.vn cung cấp cho Đối tác kèm với báo cáo quản lý hàng tháng của Sengo.vn nếu đối tác yêu cầu. Hóa đơn GTGT phải được cung cấp trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày đáp ứng tất cả các điều kiện trên.

Sengo.vn cam kết các kênh hỗ trợ chính thức sẽ được áp dụng trong vòng 72 giờ từ khi nhận được đơn hàng.

Sengo.vn sẽ không chia sẻ dữ liệu cá nhân của khách hàng cho đối tác nhiều hơn các thông tin cần thiết như họ, tên, hình đại diện, số điện thoại và số liệu thống kê khác. Trong trường hợp xảy ra bất kỳ vấn đề gì với khách hàng, các bên hiểu rằng Sengo.vn không có trách nhiệm thẩm tra khách hàng bởi website/ứng dụng là giao diện thân thiện với người dùng dễ   dàng truy cập, thu hút đông đảo cộng đồng cùng quan tâm. Tuy nhiên Sengo.vn sẽ nỗ lực hợp lý để hợp tác với đối tác và các cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định.

 

 1. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN TẢI TRÊN SÀN GIAO DỊCH VẬN TẢI SENGO.VN

 

1.  Quyền của Nhà cung cấp dịch vụ vận tải trên Sàn giao dịch vận tải Sengo.vn

 

Được mở cổng API để kết nối với hệ thống thông tin của Sengo.vn nhằm tiếp nhận thông báo và xử lý giao nhận các đơn hàng theo yêu cầu từ các khách hàng trên Sengo.vn.

Được hưởng phần phần phí dịch vụ mà các chủ shop thanh toán thông qua Sengo.vn theo thỏa thuận hợp đồng với Sengo.vn.

Được tham gia chương trình ưu đãi và hưởng các quyền lợi từ các chương trình ưu đãi đó với điều kiện đáp ứng các tiêu chí đã được quy định cụ thể và tuân thủ các điều kiện đã được xác định cụ thể, đáp ứng yêu cầu hợp lý của Công Ty;

Được Sàn giao dịch Sengo.vn quảng bá hình ảnh, thương hiệu trong các chương trình, sự kiện của công ty.

Có toàn quyền quyết định chấp nhận hay từ chối yêu cầu Dịch Vụ Vận Tải của người bán hàng/ chủ shop nếu phát hiện sản phẩm thuộc danh mục cấm kinh doanh, cấm vận chuyển hoặc không đảm bảo chất lượng hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

 

 1. Nghĩa vụ của Thành viên Nhà cung cấp dịch vụ vận tải trên Sàn giao dịch vận tải Sengo.vn

 

Đối tác/ nhà cung cấp dịch vụ phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm trên sàn về việc cung cấp đầy đủ thông tin như tên thông tinn thương nhân (ĐKKD/MST), giấy phép hoạt động vận tải hợp pháp cho ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Sengo.vn để xác minh thông tin trước khi cho hiển thị thông tin trên Sàn . Và Đối tác/ nhà cung cấp dịch vụ phải cam kết các thông tin, giấy tờ cung cấp là chính xác và phải là bản gốc hoặc bản sao y có công chứng của chính quyền địa phương.

Đối tác có trách nhiệm đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp theo đúng thỏa thuận hợp tác tránh gây ảnh hưởng đến uy tín Sengo.vn.

Đối tác/ nhà cung cấp dịch vụ phải tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành hoặc có liên quan về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại. Chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục xin phép, đăng ký, thông báo theo quy định của pháp luật trong quá trình cung ứng dịch vụ trên sàn

Phối hợp với ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Sengo.vn giải quyết những vấn đề tranh chấp giữa khách hàng với bên mình về những khiếu nại trong quá trình trao đổi giao dịch diễn ra qua Sàn giao dịch TMĐT Sengo.vn. Đối tác/ nhà cung cấp dịch vụ có nghĩa vụ phải bồi thường những thiệt hại của thành viên khi lỗi được xác định thuộc về đối tác cung cấp dịch vụ.

Nhà cung cấp không được thực hiện mọi hành vi gian lận, lừa đảo hoặc bất hợp pháp hoặc các việc gây ảnh hưởng, thất thoát đến tài sản của chủ shop/ người bán Sengo.vn. Phải chịu trách nhiệm bảo quản và giữ nguyên vẹn hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển trừ các trường hợp bất khả kháng.

Phải tự chịu trách nhiệm thực hiện Dịch Vụ Vận Tải an toàn, hiệu quả và phù hợp bằng tất cả kỹ năng và cẩn trọng hợp lý. Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải phải tự chịu trách nhiệm cung cấp tất cả các thiết bị, vật liệu, công cụ và các vật dụng cần thiết khác cho việc thực hiện Dịch Vụ Vận Tải an toàn, hiệu quả và phù hợp.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng, không làm lộ thông tin khách hàng trên Sengo.vn dưới bất cứ hình thức nào và chỉ sử dụng thông tin trong những trường hợp được cho phép.

Không được phép sử dụng bất kỳ ứng dụng hoặc quy trình nào để truy xuất, lập chỉ mục, "khai thác dữ liệu" hoặc theo bất kỳ cách nào sao chép hoặc phá cấu trúc điều hướng, giao diện hoặc nội dung của Sengo.vn; gửi tư liệu có chứa phần mềm virus, worm, trojan hoặc mã, tệp, tập lệnh, tác nhân hay chương trình máy tính có hại khác; gây thiệt hại cho uy tín của Công Ty hoặc Đơn Vị Liên Kết của Công Ty theo bất kỳ hình thức nào.

Thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ khác theo quy định của Thỏa Thuận Nhà Cung Cấp, Chính Sách và Luật Áp Dụng.

 

XI. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÙ SHOP/ NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRÊN SÀN GIAO DỊCH VẬN TẢI SENGO.VN

 

1.     Quyền của Chủ shop/ Người sử dụng dịch vụ trên Sàn giao dịch vận tải Sengo.vn

 

Chủ shop/ người sử dụng dịch vụ sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những giao dịch tại Sengo.vn.

Chủ shop/ người sử dụng dịch vụ sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT Sengo.vn hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc đặt dịch vụ và sử dụng các dịch vụ, tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT Sengo.vn

Chủ shop/ người sử dụng dịch vụ có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT Sengo.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT Sengo.vn.

Chủ shop/ người sử dụng dịch vụ được quyền nhận xét, đánh giá đúng sự thật về dịch vụ của đối tác cung cấp dịch vụ

Chủ shop/ người sử dụng dịch vụ được quyền gửi phản ánh, khiếu nại đến ban quản trị thông qua địa chỉ, điện thoại, email ở mục quy trình giải quyết phản ánh/khiếu nại.

Chủ shop/ người sử dụng dịch vụ được tham gia chương trình ưu đãi và khuyến mãi và hưởng các quyền lợi từ các chương trình ưu đãi và khuyến mãi tương ứng với điều kiện Người Dùng đáp ứng các tiêu chí đã được quy định cụ thể và tuân thủ các điều kiện đã được xác định cụ thể, đáp ứng yêu cầu hợp lý của Công Ty; Chủ shop/ người sử dụng dịch vụ có thể được cho phép lựa chọn hủy Dịch Vụ Vận Tải nhất định trước khi Dịch Vụ Vận Tải đó bắt đầu, với điều kiện Người Dùng có thể phải trả khoản phí hủy dịch vụ, hoặc các khoản phí áp dụng khác, theo Chính Sách hiện hành của Công Ty.

 

2.     Nghĩa vụ của Chủ shop/ Người sử dụng dịch vụ trên Sàn giao dịch vận tải Sengo.vn

 

Chủ shop/ người sử dụng dịch vụ sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

Chủ shop/ người sử dụng dịch vụ có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Sengo.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

Chủ shop/ người sử dụng dịch vụ cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT Sengo.vn và những thông tin đăng tải lên Sàn giao dịch TMĐT Sengo.vn là chính xác.

Chủ shop/ người sử dụng dịch vụ tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin sản phẩm khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT Sengo.vn.

Chủ shop/ người sử dụng dịch vụ cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Sengo.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Sengo.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Chủ shop/ người sử dụng dịch vụ cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Sengo.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Sengo.vn trong Quy định này.

Chủ shop/ người sử dụng dịch vụ không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Sengo.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ quảng bá hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Sengo.vn.

 

XII. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

 

Sàn giao dịch TMĐT Sengo.vn có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch TMĐT Sengo.vn cho các Đối tác và thành viên biết. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

Quy chế hoạt động sẽ được Sàn giao dịch TMĐT Sengo.vn cập nhật bổ sung liên tục và thông báo trước khi thực hiện/ có hiệu lực thi hành là 05 ngày làm việc. Đối tác và thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Sengo.vn có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên Sàn giao dịch TMĐT Sengo.vn.

 

XIII. ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

Địa chỉ liên lạc chính thức của Sàn giao dịch vận tải Sengo.vn:

 • Sàn giao dịch vận tải Sengo.vn
 • Công ty/Tổ chức: Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sen Đỏ
 • Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà B , Vườn Ươm Doanh Nghiêp̣ , Lô D .01, Đường Tân Thuận , KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại liên lạc: 1900 6771
 • Email: hotro@sengo.vn

 

Tạo Đơn Ngay Đóng