CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Các quy định về đền bù hàng hóa do đối tác vận chuyển quy định và tùy theo mức giá trị tiền hàng.
Người bán phải tuân thủ các quy định về hàng hóa được phép kinh doanh theo quy định.
Sengo.vn không chịu trách nhiệm về chủng loại hàng hóa nhưng có trách nhiệm đưa ra các khuyến cáo cho Người bán.
SGTT.01   
Shop đăng ký tại SenGo sẽ nhận tiền thanh toán đơn hàng qua ví điện tử SenPay.
SGTT.02   
Mỗi tài khoản của Người bán trên SenGo tương ứng phải kích hoạt một tài khoản ví điện tử SenPay. Người bán dùng một tài khoản ví điện tử SenPay có đăng ký tối thiểu một tài khoản ngân hàng còn hoạt động để nhận tiền. Tên tài khoản ví điện tử SenPay phải trùng với tên tài khoản Ngân hàng
SGTT.03   
Từ tài khoản ví điện tử Senpay, Người Bán có thể rút tiền về tài khoản ngân hàng theo quy định hiện hành. Hạn mức rút tiền và phí rút tiền xem chi tiết tại đây .
image
SGTT.04   
Tài khoản SenPay của Người bán đã được kích hoạt
Trạng thái đơn hàng được cập nhật Hoàn tất
SenGo đã nhận được tiền từ nhà vận chuyển
SGTT.05   
Khi phát hiện các đơn hàng có dấu hiệu vi phạm, tài khoản Shop và tài khoản Ví điện tử SenPay của Người bán có thể bị tạm khóa để phục vụ công tác điều tra.
Tạo Đơn Ngay Đóng