Tạm ngừng dịch vụ giao nhận của đối tác J&T

  • 08/27/2020
  • /
Tạm ngừng dịch vụ giao nhận của đối tác J&T

SenGo xin thông báo 📢📢📢
Về việc tạm ngừng dịch vụ giao nhận của đối tác J&T từ ngày 12/08/2020 đến khi có thông báo mới.
🍀 Trong thời gian này, rất mong Quý Shop thông cảm và sử dụng dịch vụ của các đối tác thay thế trên SenGo nhé!
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
📩Email: hotro@sengo.vn
↪️Fanpage: www.facebook.com/sengo.vn/
☎️Hotline: 1900677

Tạo Đơn Ngay Đóng